Low Temperature Physics: 44, 1261 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5078524
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 12 (Декабрь 2018), c. 1618-1629    ( к оглавлению , назад )

Properties of the ground state of electronic excitations in carbon-like nanocones

Yurii A. Sitenko

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, National Academy of Sciences of Ukraine 14-b Metrologichna Str., Kyiv 03143, Ukraine
E-mail: yusitenko@bitp.kiev.ua

Volodymyr M. Gorkavenko

Department of Physics, Taras Shevchenko National University of Kyiv 64 Volodymyrs'ka Str., Kyiv 01601, Ukraine

Received July 3, 2018, published online October 26, 2018

Анотація

На основі континуальної моделі для довгохвильових зарядових носіїв, що побудована в наближенні сильного зв'язку у взаємодії найближчих сусідніх атомів кристалічної гратки, розглянуто квантові ефекти основного стану електронних збуджень в діракових матеріалах із двовимірними одношаровими сотовими структурами, скрученими дисклинацією у наноконуси; враховується ненульовий розмір дисклинації, а гранична умова на краю дисклинації вибирається такою, що забезпечує самосполучення гамільтонова оператора Дірака–Вейля. Показано, що квантові ефекти основного стану не залежать від розміру дисклинації, та знайдено обставини, коли вони не залежать від параметра граничної умови. Пока-зано, що в основному стані індукуються магнітний потік, котрий циркулює в кутовому напрямку навколо вершини наноконуса, та псевдомагнітний потік, який спрямований ортогонально до поверхні наноконуса.

Ключові слова: Dirac materials; nanocones; ground state; quantum effects in monolayer crystals.