Low Temperature Physics: 44, 1237 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5078520
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 12 (Декабрь 2018), c. 1588-1597    ( к оглавлению , назад )

Correlated electrons in a zig-zag chain with the spin-orbit interaction: Exact solution

A.A. Zvyagin

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine

V.N. Karazin Kharkiv National University, 4 Svobody sq., Kharkiv 61002, Ukraine
Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme, 38 Nöthnitzer Str., D-01187, Dresden, Germany
E-mail: zvyagin@ilt.kharkov.ua

Received May 15, 2018, published online October 26, 2018

Анотація

Вивчаєтся модель корельованих електронів на геометрично фрустрованій одновимірній гратці зі спін-орбітальною взаємодією. Одержано точне вирішення методом анзаца Бете. Взаємодія на гратці типу зигзаг може призвести до появи несорозмірних структур для великих значень фруструючих взаємодій. Спін-орбітальна взаємодія призводить до поведінки кореляційних функцій, які нагадують особливості типу Фульде–Ферреля–Ларкіна–Овчинникова в реальних надпровідниках другого роду.

Ключові слова: integrable correlated electron model, geometrical frustration, spin-orbit coupling.