Low Temperature Physics: 44, 1232 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5078519
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 12 (Декабрь 2018), c. 1582-1587    ( к оглавлению , назад )

Cooling of mechanical vibrations by heat flow

S.I. Kulinich

B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine 47 Nauky Ave., Kharkiv 61103, Ukraine
E-mail: kulinich@ilt.kharkov.ua

L.Y. Gorelik

Department of Physics, Chalmers University of Technology, Kemigården 1, SE-412 96 Göteborg, Sweden

Received July 27, 2018, published online October 26, 2018

Анотація

Розглянуто наномеханічний зв’язок між двома металевими електродами, які підтримуються при різній температурі. Показано, що механічна динаміка в такій системі істотно визначається тепловим потоком. Існування ненульового теплового потоку обумовлено електрон-електронною взаємодією, при цьому потік заряду між електродами відсутній. Встановлено, що за певних умов стаціонарний розподіл збуджень в механічній підсистемі має вигляд больцманівської функції розподілу з ефективною температурою, яка значно нижча за температуру електродів. Також показано, що зміна напрямку градієнта температури призводить до механічних коливань, а не до нагрівання механічної підсистеми.

Ключові слова: nanoelectromechanical system, heat flow, Wigner distribution function.