Low Temperature Physics: 44, 1145 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5060966
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 11 (Ноябрь 2018), c. 1464-1469    ( к оглавлению , назад )

Энергетический анализ основного состояния трехвершинной модели Поттса

А.Б. Бабаев1,2, А.К. Муртазаев1,3, Ф.А. Кассан-Оглы4

1Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала, 367003, Россия
E-mail: b_albert78@mail.ru

2Дагестанский государственный педагогический университет, г. Махачкала, 367003, Россия

3Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, 367025, Россия

4Институт физики металлов УрО РАН, г. Екатеринбург, 620990, Россия

Статья поступила в редакцию 23 марта 2018 г., после переработки 13 июня 2018 г., опубликована онлайн 26 сентября 2018 г.

Анотація

Проведено енергетичний аналіз основного стану трьохвершинної моделі Поттса на трикутній гратці з урахуванням перших та других найближчих сусідів з величинами взаємодії J1 та J2. На основі чисельного експерименту виявлено діапазони існування впорядкованих та неврегульованих фаз у спінових структурах, які описано цією моделлю з величинами взаємодії J1 < 0, J2 < 0 та J1 > 0, J2 < 0.

Ключові слова: беспорядок, фрустрации, модель Поттса, основное состояние.