Low Temperature Physics: 44, 973 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5052687
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 9 (Сентябрь 2018), c. 1241-1244    ( к оглавлению , назад )

Some aspects of double twinning in hexagonal metals

A. Ostapovets

Central European Institute of Technology-Institute of Physics of Materials (CEITEC IPM), Academy of Sciences of the Czech Republic, Žižkova 22, CZ-616 62 Brno, Czech Republic
E-mail: ostapov@ipm.cz

V. Paidar

Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Na Slovance 2, CZ-182 21 Prague 8, Czech Republic
E-mail: paidar@fzu.cz

Received April 18, 2018, published online July 26, 2018

Анотація

Якщо пластична деформація не може здійснюватись шляхом дислокаційного ковзання, часто активується механічне двійникування. Ця ситуація часто виникає в гексагональних матеріалах. Поряд із звичайними границями зерен, двійникові границі, як спеціальні границі розділу, відіграють важливу роль у формуванні не тільки механічних, але й інших властивостей матеріалів. У цьому короткому повідомленні увага зосереджена лише на деяких процесах, пов'язаних з вторин-ним двійникуванням та умовами його виникнення. Аналізуються геометричні аспекти механізмів формування різних двійникових границь розділу у контексті вторинного двійникування.

Ключові слова: гексагональні метали, механічні властивості, двійникування.