Low Temperature Physics: 44, 966 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5052686
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 9 (Сентябрь 2018), c. 1233-1240    ( к оглавлению , назад )

Amplitude-dependent internal friction in AZ31 alloy sheets submitted to accumulative roll bonding

Z. Trojanová, Z. Drozd, P. Lukáč, and P. Minárik

Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, Czech Republic
E-mail: ztrojan@met.mff.cuni.cz

J. Džugan and K. Halmešová

Comtes FHT, Průmyslová 996, 334 41 Dobřany, Czech Republic

Received March 19, 2018, published online July 26, 2018

Анотація

Дрібнозернисті листи магнієвих сплавів AZ31 були піддані накопичувальному з’єднанню вальцюванням (ARB). Після застосування ARB мікроструктура зразків ставала більш фрагментованою, і в листах спостерігалась яскраво виражена тексту-ра. Амплітудно-залежне внутрішнє тертя (АЗВТ) вимірювали при кімнатній температурі. Зміни мікроструктури, такі як збільшення щільності дислокацій, зменшення розміру зерна, поява двійників та текстури, приводили до змін АЗВТ. Спостерігалась суттєва анізотропія вивчених властивостей. Експериментальні результати обговорюються на базі відомих фізичних механізмів, що відповідають за внутрішнє тертя.

Ключові слова: сплави магнію, накопичувальне з’єднання вальцюванням, внутрішнє тертя, дислокації, двійникування, текстура.