Low Temperature Physics: 44, 962 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5052685
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 9 (Сентябрь 2018), c. 1227-1232    ( к оглавлению , назад )

Низкотемпературная релаксация намагниченности манганита Pr0,4Bi0,3Ca0,3MnO3

В.А. Десненко1, В.А. Сиренко1, И.О. Троянчук2, А.В. Федорченко1, А.В. Еременко1

1Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: sirenko@ilt.kharkov.ua

2ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» ул. П. Бровки, 19, г. Минск, 220072, Беларусь

Статья поступила в редакцию 15 мая 2018 г., oпубликована онлайн 26 июля 2018 г.

Анотація

Проведено дослідження релаксації намагніченості кераміки сполуки Pr0,4Bi0,3Ca0,3MnO3 після охолодження у магнітному полі та витримки при температурах 5–38 К поблизу переходу у магнітовпорядкований стан. Знайдено, що процес релаксації на першій стадії має термоактиваційний характер та відповідає співвідношенню Арреніуса. Енергія активації процесу становить Q ≈ 1,1 меВ, близько енергії антіферомагнітної взаємодії у такій сполуці. На другій стадії залежність швидкості релаксації від часу та температури описується ступеневою залежністю. При зростанні температури до критичного значення релаксація уповільнюється, що може пояснюватися формуванням за таких умов кластерної структури у дослідженій сполуці.

Ключові слова: манганіт, релаксація, енергія активації, про-цес уповільнення.