Low Temperature Physics: 44, 952 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5052683
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 9 (Сентябрь 2018), c. 1213-1217    ( к оглавлению , назад )

On the proposed martensitic-like structural transformation in V, Nb, and Ta

F. Cordero

Istituto di Struttura della Materia (ISM-CNR), Area della Ricerca di Roma–Tor Vergata, Via del Fosso del Cavaliere 100, I-00133 Roma, Italy
E-mail: francesco.cordero@artov.isc.cnr.it

Received March 2, 2018, published online July 26, 2018

Анотація

До недавнього часу вважалось, що перехідні метали Nb, Ta та V залишаються кубічними при всіх температурах, аж поки не з’явилось повідомлення про існування в них мартенситних перетворень. Повідомлення, яке базувалося на аномаліях, що спостерігалися при вивченні теплового розширення при низьких температурах. Стверджувалось, що це структурне перетворення залишалось непоміченим лише тому, що його прояву заважала невелика кількість домішок. Цей ви-сновок обговорюється з урахуванням вимірювань непружності, проведених на зразках Nb, чистота яких порівнянна з тими, на яких були виявлені дилатометричні аномалії. В результаті встановлено, що вплив перетворення, що було припущене, на непружні спектри є як мінімум на три порядки меншим, ніж у типових мартенситних перетвореннях. Пропонується можливе альтернативне пояснення спостережених аномалій у термінах утворення преципітатів з непоміченого залишкового H.

Ключові слова: мартенситні перетворення, акустична спект-роскопія, теплове розширення, перехідні метали, низькі температури.