Low Temperature Physics: 44, 946 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5052682
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 9 (Сентябрь 2018), c. 1205-1212    ( к оглавлению , назад )

Определение низкотемпературного коэффициента собственной диффузии в твердом p-H2 из опытов по ползучести

Л.А. Алексеева

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: alekseeva@ilt.kharkov.ua

I. Dobryden

Surface and Corrosion Science, KTN Royal Institute of Technology, Stockholm SE-100 44, Sweden

Статья поступила в редакцию 18 декабря 2017 г., после переработки 5 февраля 2018 г.,oпубликована онлайн 26 июля 2018 г.

Анотація

Виміряно залежності відносного подовження ε під дією постійно прикладеної напруги при T = 1,8 К від часу витримки t полікристалічного параводню (p-H2, ~0,2% o-H2) високої чистоти по стороннім домішкам (99,9999 мол. %) з різним вмістом дейтерію. Виявлено область лінійної залежності між вимірюваними величинами швидкості сталої повзучості̇ ε̇ зразків та прикладеного навантаження σ. На підставі виконання лінійної залежності ε̇ ~ σ зроблено висновок про дифузійний характер вакансійного типу низькотемпературного кріпа дослідженого p-H2. Проведено обчислення низькотемпературного коефіцієнта власної дифузії вакансій D в твердому p-H2, що характеризує швидкість низькотемпературного масопереносу. Розглянуто випадки міграції вакансій в об'ємі кристалла, уздовж меж, що розділяють окремі кристаліти, а також між існуючими в кристалах дислокаціями. Встановлено помітне зниження величин ε̇ та D зі зростанням концентрації ізотопів в зразках при збереженні для дослідженого p-H2 лінійного зв'язку між ε̇ та σ.

Ключові слова: параводень, повзучість, дифузійний масоперенос, вакансії, ізотопи водню.