Low Temperature Physics: 44, 938 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5052681
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 9 (Сентябрь 2018), c. 1196-1204    ( к оглавлению , назад )

Новые особенности релаксации давления в неравновесных кристаллах гелия

А.П. Бирченко, Н.П. Михин, Э.Я. Рудавский, С.Н. Смирнов, Я.Ю. Фисун

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина
E-mail: mikhin@ilt.kharkov.ua

Статья поступила в редакцию 15 мая 2018 г., oпубликована онлайн 26 июля 2018 г.

Анотація

В області температур 1,3–1,7 К методом прецизійної барометрії вивчено процеси структурної релаксації у нерівноважних кристалах гелію, що були одержані кристалізацією рідини при швидкому охолодженні. Виміряно величини тисків на торцях циліндричної вимірювальної комірки з твердим гелієм та їх змінення з часом при ступінчатому нагріванні зразка. Аналізуються експериментальні результати з кінетики релаксації, коли величини тисків, що реєструються обома датчиками, зростали з часом. Із аналізу експериментальних результатів одержані оцінки середньої атомної концентрації вакансій у кристалі, значення коефіцієнта дифузії вакансій та енергії активації процесу релаксації. Робота продовжує дослідження структурної релаксації тиску, започатковане в опублікованій раніше статті (ФНТ 44, 402 (2018)), де для інтерпретації експериментальних даних запропоновано модель релаксації внутрішніх напружень у нерівноважних кристалах гелію, яка зумовлена дифузійним плином вакансій.

Ключові слова: твердий гелій, структурна релаксація, дифузія, вакансія.