Low Temperature Physics: 44, 925 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5052678
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 9 (Сентябрь 2018), c. 1180-1185    ( к оглавлению , назад )

Измерение идеальной прочности графеновых нанолистов

Т.И. Мазилова1, N. Wanderka2, Е.В. Саданов1, И.М. Михайловский1

1Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» НАН Украины ул. Академическая, 1, г. Харьков, 61108, Украина
E-mail: mazilova@kipt.kharkov.ua

2Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Hahn-Meitner-Platz 1, 14109 Berlin, Germany

Статья поступила в редакцию 14 марта 2018 г., oпубликована онлайн 26 июля 2018 г.

Анотація

Методом навантаження двовимірних нанооб'єктів сильними електричними полями визначено міцність на одноосьовий розтяг графенових нанолистів при 77 К. Показано, що в інтервалі ширин графенових листів 0,5–2,8 нм максимальні значення міцності в межах похибок вимірювання не залежать від їх розмірів. Середня міцність, через значну статистичну дисперсію, на 43% нижча за її граничне значення (92 ГПа). Міцність графенових нанолистів майже на порядок перевищує міцність наноголчатих зразків, виготовлених з вихідних вуглецевих волокон. Відсутність розмірної залежності міцності графенових нанолистів вказує на досягнення ідеальної міцності цих об'єктів.

Ключові слова: графен, нанолисти, міцність, електричне поле, польова іонна мікроскопія.