Low Temperature Physics: 44, 918 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5052677
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 9 (Сентябрь 2018), c. 1171-1179    ( к оглавлению , назад )

Disclination ensembles in graphene

М.А. Rozhkov1, А.L. Kolesnikova1,2, I.S. Yasnikov3, and А.Е. Romanov1

1ITMO University, 49 Kronverkskiy Pr., St. Petersburg 197101, Russia
E-mail: alexey.romanov@niuitmo.ru

2Institute of Problems of Mechanical Engineering RAS, 61 Bolshoj Pr., Vas. Ostrov, St. Petersburg 199178, Russia

3Togliatti State University, 14 Belorusskaya Str., Togliatti, 445020, Russia

Received 10 April, 2018, published online July 26, 2018

Анотація

Розглянуто дисклінаційні сітки (DNs) — періодичні розподіли дисклінаційних дефектів у графені. Дисклінації проявляють себе як 4-, 5-, 7- або 8-членні вуглецеві кільця на відміну від 6-ланкових кілець, з яких складається двовимірна 2D ідеальна гратка графена. Також досліджено граничні ви-падки графеноподібних 2D вуглецевих граток без 6-ланкових кілець — так звані псевдографени. Геометрія та енергія дисклінованих 2D-вуглецевих конфігурацій аналізуються за допомогою метода молекулярної динаміки (MD). Наведено порівняння результатів MD моделювання та аналітичних розрахунків в рамках теорії дефектів пружного континууму.

Ключові слова: графен, псевдографен, дисклінація, дискліноване вуглецеве кільце, дисклінаційний квадруполь, сітка дисклінацій, молекулярна динаміка.