Low Temperature Physics: 44, 867 (2018); https://doi.org/10.1063/1.5052674
Физика Низких Температур: Том 44, Выпуск 9 (Сентябрь 2018), c. 1111-1160    ( к оглавлению , назад )

Электрон-дырочная сверхпроводимость (Обзор)

Д.В. Филь

Институт монокристаллов НАН Украины, пр. Науки, 60, г. Харьков, 61072, Украина
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, пл. Свободы, 4, г. Харьков, 61022, Украина
E-mail: fil@isc.kharkov.ua

С.И. Шевченко

Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины пр. Науки, 47, г. Харьков, 61103, Украина

Статья поступила в редакцию 30 марта 2018 г., oпубликована онлайн 26 июля 2018 г.

Анотація

Цей огляд присвячений теорії електрон-діркової надплинності в двошарових системах. Йдеться про стан, в якому електрони та дірки з сусідніх шарів утворюють зв’язані пари і бездиссипативне перенесення заряду обумовлено рухом пар як цілого. Наявність потоку зв’язаних пар еквівалентно протіканню в шарах, що проводять, рівних за модулем і протилеж-но спрямованих електричних струмів. Тому таку надплинність можна розглядати як своєрідну надпровідність, яку часто називають протиструмовою (counterflow) надпровідністю. Це явище було передбачено близько 40 років тому, але вивчення проблеми електрон-діркової надпровідності в двошарових системах інтенсивно продовжується досі. У огляді представлений розгорнутий опис теоретичних уявлень і підходів до проблеми електрон-діркової надпровідності.

Ключові слова: електрон-діркове спаровування, ексітонна надплинність, двошарові системи.